#13 | SẢN XUẤT CÀ PHÊ HẠT THƯƠNG HIỆU #HOTAVINA VỚI MÁY RANG #BACCƠ 30KG