#15 | MÁY PHA CÀ PHÊ #CRM3200 VÀ MÁY XAY #HC600 PHÙ HỢP CHO QUÁN VỪA VÀ XE MANG ĐI | #HOTAVINA