#20 | CÁCH KHẮC PHỤC CHO QUÁN KHI KHÁCH HÀNG PHẢN ÁNH VỀ GU CÀ PHÊ