#27 | KHAI TRƯƠNG XE CÀ PHÊ PHA MÁY HOTAVINA THỦ ĐỨC