#30 | HOTAVINA | RA MẮT THÊM COMBO XE CÀ PHÊ MANG ĐI TINH GỌN VÀ TIẾT KIỆM CHO KHÁCH HÀNG