#37 | LÝ DO VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CÀ PHÊ PHA MÁY RA ÍT NƯỚC P1